Úvodní stránka » Stavební výrobky » Protipožární silikonový tmel

Protipožární silikonový tmelpu pěna

Protipožární silikonový tmel Pyroplex® je jednosložkový, neutrální výrobek s nízkým modulem pružnosti a bez obsahu halogenů.
Je vhodný k utěsnění stavebních spojů a okolí průchodů potrubí, které jsou chráněny doporučovaným zpěňujícím výrobkem Pyroplex®.
Je rovněž ideální k utěsnění pláště budov, fasád a expanzních spojů
v protipožárních stěnách.Výrobek se vyznačuje protipožární odolností
do 4 hodin a vyniká přilnavostí k mnoha běžným stavebním materiálům. Má vynikající odolnost vůči ozónu, UV záření a teplotním extrémům a je nelepivý do dvou hodin.
Je testován podle norem BS 476: Část 20: 1987, BS EN 1366 - 4: 2006
a má evropskou klasifikaci EI240 podle normy BS EN 13501-2: 2007.

Oblast použití
Protipožární silikonový tmel Pyroplex® je určen k následujícím způsobům použití:
• Utěsnění lineárních spár spojů.
• Utěsnění kolem průchodů kovových potrubí.
• Utěsnění kolem průchodů plastových potrubí nebo kabelů, které jsou chráněny doporučovaným zpěňujícím výrobkem  Pyroplex®, jako jsou potrubní manžety, potrubní pásky.

Vlastnosti výrobku
• Doba požární odolnosti do 240 minut.
• Vynikající odolnost vůči ozónu, UV záření a teplotním extrémům.
• Vynikající přilnavost k mnoha běžným stavebním materiálům.
• Rychlé vytvrzení [nelepivý do 2 hodin].
• Koeficient pohybové přizpůsobivosti ve spárách +/-25 %.
• Protipožární silikonový tmel Pyroplex® je ohnivzdorný - není   zpěňující.

 

OKENTĚS, spol. s r.o., Hemy 920, Valašské Meziříčí +420777777999, +420571751571 FAX +420571751599 www.okentes.cz