Pyroplex® - protipožární program

Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 30-leté zkušenosti ve výrobě protipožárních pasivních materiálů. Značka Pyroplex® je velmi dobře známá a zavedená na trhu pasivních protipožárních materiálů nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Pyroplex Limited nabízí širokou škálu protipožárních zpěňujících těsnění pro dřevěné, kovové dveře-použitelné pro nové aplikace i rekonstrukce, zpěňující zasklívací těsnění na dveře a stěny a odpovídající škálu konstrukčních produktů včetně protipožárních manžet, potrubního těsnění, tmelů a pěn.

Všechny Pyroplex výrobky prošly rozsáhlými zkouškami ve Velké Británii, v Evropě a po celém světě dle národních a mezinárodních norem.

Společnost Pyroplex® Limited má také zaveden systém řízení jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001:2008


Dveřní produkty
Široká škála stavebních produktů poskytuje komplexní  nabídku penetračních těsnicích systémů. Celá výrobní řada těchto stavebních prvků byla úspěšně testována dle EN standardů. Výsledkem tohoto testovacího programu je obdržení EN klasifikace na jednotlivé Pyroplex stavební produkty.

 

Zasklívací produkty
Nabízíme řadu zasklívacích produktů pro skleněné stěny, podhledy a výplně protipožárních dveří s požární odolností  30 i 60 minut vyhovující požadavkům normy BS 476: část 22. Zasklívací systémy byly schváleny požárním institutem CERTIFIRE    a splňují kritéria certifikátu TS25.

 

Stavební produkty
Široká škála stavebních produktů poskytuje komplexní  nabídku penetračních těsnicích systémů. Celá výrobní řada těchto stavebních prvků byla úspěšně testována dle EN standardů. Výsledkem tohoto testovacího programu je obdržení EN klasifikace na jednotlivé Pyroplex stavební produkty.

Testování a zkoušky
Firma Pyroplex Limited investuje obrovské finanční prostředky do testování svých výrobků ve Velké Británii, Evropě a po celém světě. Nedávno úspěšně dokončila rozsáhlý testovací program dle EN norem. Výsledkem tohoto testovacího procesu je, že celá výrobní řada konstrukčních protipožárních produktů získala EN klasifikaci (klasifikace EI dle EN 13501-2:2007).
Kromě těchto skutečností má Pyroplex Limited svou vlastní indikativní pec, a tak může  vyvíjet nové produkty v souladu s nejnovějšími platnými standardy.

OKENTĚS, a.s., Hemy 920, Valašské Meziříčí +420777777999, +420571751571 www.okentes.cz