Úvodní stránka » Stavební výrobky » Protipožární expanzní PU pěna

Protipožární expanzní PU pěnapu pěna

Protipožární expanzní pěna Pyroplex® je samozhášecí  polyuretanová  roztaživá pěna vytvářející pevné skupenství pomocí vlhkosti, která je přítomná v ovzduší. Výrobek je vhodný pro utěsňování mezer okolo zárubní dveří a rámů oken s použitím sekundárního protipožárního těsnicího média okolo servisních prostupů, jako jsou kovové kabelové lávky a servisní prostupy obecně.
Protipožární expanzní pěna Pyroplex®  je dočasně žáruvzdorný výrobek, který dosahuje doby požární odolnosti až 120 minut při použití spolu se základním materiálem z minerální vláknoviny.
Je testována podle norem  BS 476: část  20: 1987 a  BS EN 1366-4: 2000 a má evropskou  klasifikaci EI120 dle normy BS EN 13501- 4: 2007.

Oblast použití
Protipožární  expanzní  pěna Pyroplex®   je vhodná pro použití  jako protipožární řešení u rozsáhlé škály konstrukcí a budov včetně:
• Dutinových spojů mezi zárubněmi dveří a rámy oken.
• Nehořlavých servisních vedení včetně potrubí a kabelů


Vlastnosti výrobku
• Doba požární odolnosti do 2 hodin v závislosti na poměru mezery a hloubky.
• Rychlé tvrdnutí, lze ji řezat nebo tvarovat do 60 minut od aplikace.
• Snadná montáž do lineárního spoje o délce až 3 m za méně než 10 minut.
• Lze ji natírat a/nebo potahovat bez dalších základních barev.
• Objemově se roztahuje až 4-krát, což může představovat hospodárné řešení ve srovnání s jinými alternativami.

 

OKENTĚS, spol. s r.o., Hemy 920, Valašské Meziříčí +420777777999, +420571751571 FAX +420571751599 www.okentes.cz